जनलहर बचत तथा ॠण सहकारी संस्था लि.

नेपाल सरकार सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम २०६७ मा स्थापित जनलहर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दर्ता नं. ३६८१/२०६७–०६८ नेपाल सरकारबाट बित्तिय कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त संस्था हो । यस संस्थाको कार्यलय का.म.पा.७ अन्तर्गत चावहिल, बौद्धनाथ मार्गमा रहेको छ । यस संस्थाको व्यवस्थापनलाई सुचारु रुपले अगाडि बढाउनको लागि लामो समयसम्म वित्तीय संस्थाको साथसाथै अन्य क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरिसक्नु भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । व्यवसथपनका सबै पदाधिकारीहरु संस्थालाई कुनै पनि बेला सहज रुपमा समय दिन सकियोस भन्नका खातिर संस्थाबाट नजीकै स्थायी रुपमा बसोवास गर्दै आउनुभएको छ । संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

हामीले दिने सेवाहरु

विदेश अध्ययनलाई दिइने सुविधा

संसारका जुनसुकै देशमा आफ्ना सदस्यहरुका नानीहरु अध्ययन गर्न जानचाहेमा संस्थाले घर जग्गा धितो राखी वा नराखी सामुहिक जमानी…

वैदेशिक कर्जाको व्यवस्था

संस्थाले सदस्यहरुकानानीहरुलाई विदेशमाकामगर्न जानलाई ऋण चाहिएमा सो को व्यवस्था गरीदिने सुविधादिदै आएको छ ।

बचत तथा ऋण लेन–देनको सुविधा

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको समयको उपयोगका लागि घरदैलो, पसल, कार्यलयमा गएर बचत संकलन गर्ने काम गर्दै आएको छ ।…

ऋण सुविधा

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको अनुकुलहुने गरी विभिन्नप्रकारका ऋणहरु उपलव्ध गराउदै आएको छ । सदस्यहरुले कुनै व्यवसाय शुरु गर्ने भएमा,…

संस्थाद्वारा प्रतिपादित बचत योजना र ब्याजदर

सामुहिक कर्जा

बैक व्यालेन्स कर्जा

सामूहिक जमानी कर्जा

भिसा प्रोसेसिङ/ डकुमेन्टेशन

सामुहिक कर्जा भन्नाले २ वा २ भन्दा बढी सदस्यहरुको नाममा नियमानुसार तमासुक र अन्य प्र्रकृया पुरा गरी उपलव्ध गराउने कर्जालाई बुझ्नु पर्दछ । यो कर्जाको ब्याजदर समयानुकुल सहुलियतदरमा उपलव्ध गराइनेछ ।

विद्यार्थीहरु विदेशमा जानको लागि बैकको आफ्नो खातामा आवश्यकता अनुसार व्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाइ देखाउनु पर्दछ, सो रकम विद्यार्थीहरुसंग छैन भने संस्थाले सो प्रकृयाको लागि नियमानुसार दिइने कर्जालाई ब्यालेन्स सर्टिफिकेट कर्जा भनिन्छ । उक्त कर्जा लिनको लागि निमानुसारको ब्याज तथा प्रकृयागत खर्च हुनेछ ।

१. सामूहि जमानी कर्जा व्यापार व्यवशाय, घरायसी खर्च, व्यक्तिगत खर्च, वैदेशिक रोजगारी, खेतीपाती गर्ने सदस्यहरुलाई उपलव्ध गराइनेछ ।

२. यो कर्जाको अवधि ३ महिनादेखि १ वर्ष सम्मको हुनेछ ।

३. सांवा व्याज दुवै हिसाव गरी दैनिक या मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

४. कर्जा लिनको लागि कम्तिमा २ जना अन्य सदस्यहरु र श्रीमान–श्रीमती या बुबा–आमा या छोरा–छोरी मध्य कोही जमानी बस्नुपर्नेछ ।

१. यो कर्जा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने सदस्य या सदस्यहरुका परिवारका लागि उपलव्ध गराइनेछ ।
२. यो कर्जा विद्यार्थीहरुको भिसा बनाउन, डकुमेन्टशनको लागि या बैक व्यालेन्स प्रयोजनका लागि ह्नेछ ।
३. यो कर्जा १ महिना देखि ३ महिनाको अवधिको लागि उपलव्ध गराइनेछ ।
४.. यो कर्जा घर जग्गा धितो राखेर उपलव्ध गराइनेछ ।
५. यो कर्जाको सांवा व्याज एक महिना सम्मको लागि एकमुष्ट या सो भन्दा बढी समय भएमा मासिक किस्ता हिसाव गरी बुझाउनु पर्नेछ