धितो कर्जा

धितो कर्जा

धितो कर्जा

१. सदस्यहरुको घर जग्गा धितो राखेर कर्जा उपलव्ध गराइने छ ।
२. धितो घर बनाउन, घर जग्गा, किन्न, व्यापार व्यवशाय गर्न, शैक्षिक अध्ययन, कृषि जस्ता कर्जाको लागि राखिनेछ ।
३. यो कर्जा प्रकृया शुरु भएको ३ दिन भित्र उपलव्ध गराइनेछ ।
४. ब्याजदर सकेसम्म सहुलियत दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।