बैक व्यालेन्स कर्जा

बैक व्यालेन्स कर्जा

बैक व्यालेन्स कर्जा

विद्यार्थीहरु विदेशमा जानको लागि बैकको आफ्नो खातामा आवश्यकता अनुसार व्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाइ देखाउनु पर्दछ, सो रकम विद्यार्थीहरुसंग छैन भने संस्थाले सो प्रकृयाको लागि नियमानुसार दिइने कर्जालाई ब्यालेन्स सर्टिफिकेट कर्जा भनिन्छ । उक्त कर्जा लिनको लागि निमानुसारको ब्याज तथा प्रकृयागत खर्च हुनेछ ।