लघु कर्जा

लघु कर्जा

लघु कर्जा

लघुकर्जा भन्नाले छाेटाे समयका लागि दिने सानाे कर्जा हाे । याेे कर्जा विनाधिताे उपलव्ध गराइनेछ । यस्ताे कर्जा लिनकाे लागि यस संस्थाका सदस्यहरू मध्ये ४-५ जना सदस्य मिली एउटा समुह बनाउनु पर्दछ । समुह मध्येका एकजना सदस्यलाइ कर्जा चाहिएमा अरू सदस्यहरू जमानी बसेर याे कर्जा लिन सकिनेछ । तर यस्ताे कर्जा सम्वन्धित ऋणीले नतिरेमा जमानी बसेका जति सबै सदस्यले सामुहिक दामासायीले बराबरी हिसाव गरी संस्थालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतीखेरै फेरि अर्काे सदस्यलाई पनि ऋण चाहिएमा त्यसैगरी सबै जना समुहका सदस्यहरू जमानी बसेर ऋण लिन सक्नेछन । यस्ताे कर्जा लिंदा एकै पटक २,३ जनाले लिन नपाउने भन्ने हुदैन ।  ऋण लिनकाे निम्नलिखित शर्त बन्देजहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१. यस्ताे ऋण ३ महिनादेखि २ वर्षसम्मकाे लागि उपलव्ध गराइनेछ ।
२. यस्ताे ऋणकाे लागि सदस्यहरूले समुह बनाउनुपर्नेछ ।
३. यस्ताे ऋणमा ऋणी एकजना जाे काेही भएपनि समुहका सदस्यले संस्थालाई तिर्नुपर्ने सम्वन्धमा समुहका जमानी       सदस्यहरूकाे बराबर हिस्सा हुनेछ ।
४. संस्थाले व्याज १६ प्रतिशत र व्यवस्थापन शुल्क लगाउनेछ  ।
५. किस्ता दैनिक या साप्तहिक या मासिक बुझाउनु पर्नेछ । नियमित किस्ता नबुझाएमा संस्थाले विलम्व शुल्क लगाउनेछ ।
६. ऋण लिने सदस्य एकजना भएपनि त्याे ऋण संस्थामा नियमित बुझाइरहेकाे छकि छैन भनेर सबै समुहका अन्य सदस्यहरूले  चासाे राख्नुपर्दछ ।
७.
८.