सामूहिक जमानी कर्जा

सामूहिक जमानी कर्जा

सामूहिक जमानी कर्जा

१. सामूहि जमानी कर्जा व्यापार व्यवशाय, घरायसी खर्च, व्यक्तिगत खर्च, वैदेशिक रोजगारी, खेतीपाती गर्ने सदस्यहरुलाई उपलव्ध गराइनेछ ।

२. यो कर्जाको अवधि ३ महिनादेखि १ वर्ष सम्मको हुनेछ ।

३. सांवा व्याज दुवै हिसाव गरी दैनिक या मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

४. कर्जा लिनको लागि कम्तिमा २ जना अन्य सदस्यहरु र श्रीमान–श्रीमती या बुबा–आमा या छोरा–छोरी मध्य कोही जमानी बस्नुपर्नेछ ।