ऋण सुविधा

ऋण सुविधा

ऋण सुविधा

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको अनुकुलहुने गरी विभिन्नप्रकारका ऋणहरु उपलव्ध गराउदै आएको छ । सदस्यहरुले कुनै व्यवसाय शुरु गर्ने भएमा, वा घरायसीकार्यका लागि, रितीरिवाज, संस्कार, बिहे, ब्रतबन्धआदि जस्ता कार्यका लागि, कृषिकार्य अन्तर्गत – खेतिपाति, पशुपालन जस्ता कार्यहरुकालागिधितोमावा सामुहिकजमानीमा ऋण उपलव्ध गराउदै आएको छ ।