बचत तथा ऋण लेन–देनको सुविधा

बचत तथा ऋण लेन–देनको सुविधा

बचत तथा ऋण लेन–देनको सुविधा

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको समयको उपयोगका लागि घरदैलो, पसल, कार्यलयमा गएर बचत संकलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । दिनहुं बचत गर्ने सदस्यहरुको घरमा हरेक दिन र दैनिक बचत गर्न नसक्ने सदस्यहरुको घर–पसल–कार्यलयबाट फोन गरी बोलाएमा संस्थाकाकर्मचारीहरु बचत संकलनगर्न जाने व्यवस्थामिलाइएको छ । त्यसै गरी कर्जा तिर्न सदस्यहरु दैनिक संस्थाको कार्यलयमा स्वयमउपस्थितहुननसकेमा संस्थाकाकर्मचारीहरुले स्वयम सदस्यहरुको अनुकुल क्षेत्रबाट कर्जा तिर्न सकिने व्यवस्थामिलाइएको छ ।